Categoriearchief: Nieuws

ABPs Verslag verantwoord beleggen nader bekeken

Gisteren publiceerde ABP het Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017. Daarin is het pensioenfonds zeer positief over geboekte resultaten op het vlak van klimaat.

Op hetzelfde moment publiceerden wij ons rapport Still Dirty, Still Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP . Hieruit blijkt dat ABP weer méér in de fossiele energie industrie investeert. Wat juist rampzalig is voor het klimaat.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de rapporten?

Overeenkomsten:

 • Beide rapporten onderstrepen dat klimaatverandering een zeer urgent vraagstuk is.
 • Beide rapporten laten zien dat ABP juist méér is gaan beleggen in fossiele brandstoffen (hoewel ABP dit anders doet lijken door relatieve cijfers te gebruiken, dit is omgerekend naar absolute cijfers en weergegeven in onderstaande grafieken, en de tabellen aan het eind van deze pagina)

Verschillen:

 • ABP vermeldt trots  de CO2-voetafdruk te hebben verlaagd. Still Dirty, Still Dangerous erkent dat dit voordelen heeft, maar betwijfelt de zeggenskracht van die CO2-voetafdruk. Deze berekeningen houden er in ieder geval geen rekening met dat de kolen, olie en gas die fossiele industrie uit de grond haalt ook wordt verbrand en dus leidt tot CO2-uitstoot.
 • Volgens Still Dirty, Still Dangerous is de fossiele energie industrie de kern van het probleem van klimaatverandering. Door te blijven investeren in deze industrie blijven we nog decennialang fossiele brandstoffen uit de grond halen en verbranden; terwijl we hier zo snel mogelijk mee moeten stoppen om klimaatontwrichting te beperken.
 • ABP ziet dit probleem wel bij kolen, maar in mindere mate bij olie & gas. ABP denkt dat onze maatschappij nog lang olie en gas zal blijven gebruiken. Deze veronderstelling is gebaseerd op scenario’s die toekomstige generaties opzadelen met het probleem – die moeten maar gaan investeren in CO2 uit de atmosfeer halen omdat wij nu teveel blijven uitstoten. (‘negatieve emissies’).
 • ABP gelooft dat aandeelhoudersdruk de fossiele bedrijven zal doen veranderen. Still Dirty, Still Dangerous betoogt dat aandeelhoudersdruk niets wezenlijks verandert. Bijv. Shell en ExxonMobil schuiven een beetje op (in woord, en een heel klein beetje in duurzame investeringen) maar blijven grootschalig investeren in nieuwe olie & gas winning – terwijl olie en gas onder grond moet blijven. Problematisch is dat ABP hiermee het beeld steunt dat Shell en ExxonMobil onderdeel van de oplossing kunnen zijn – terwijl ze de transitie juist fors vertragen en in toekomstig energiesysteem niet per se relevant zijn.
 • Er zijn technische en conceptuele verschillen in de methode, zie hieronder.

Technische / conceptuele verschillen in berekening

 • ABP kijkt naar najaar (=Q3?) 2015 en voorjaar (=Q2?) 2017; Still Dirty, Still Dangerous naar Q4 in 2015, 2016 en 2017 (december).
 • ABP kijkt naar alle investeringen, Still Dirty, Still Dangerous alleen naar aandelen en obligaties (omdat ABP over rest, zoals investeringen via externe managers, niet transparant is).
 • In het rapport schrijft ABP: “We meten welke bronnen onze energiebeleggingen gebruiken voor het opwekken van energie”.  De formulering is niet helemaal helder,  waarschijnlijk is dit ook inclusief productie (waarbij de verbranding gebeurt verderop in de keten).
 • ABP breekt de investeringen per bedrijf op in aandeel kolen, olie, gas (en wind, levering, …). Dus Shell is deel olie, deel gas, klein beetje duurzaam. Still Dirty, Still Dangerous neemt de gehele belegging in Shell mee, omdat Shell een olie & gas bedrijf is.
 • Vooral bij kolen maakt dit een groot verschil. Still Dirty, Still Dangerous zegt: een bedrijf is een kolenbedrijf als het een groot aandeel van omzet uit kolen haalt (min. 30%); of grote producent/verbrander is van kolen (> 20 mln ton/jr); of nieuwe kolencentrales/koleninfra bouwt. Deze beleggingen zijn problematisch. ABP kijkt alleen naar het deel kolen in de omzet van het bedrijf, en komt daarmee op veel lagere getallen uit. (Daarmee komen kolenbedrijven makkelijk weg. Dan nog is het ongelooflijk dat ABP niet sneller naar beneden gaat!)
 • ABP kijkt (als het goed is) naar alle bedrijven, Still Dirty, Still Dangerous alleen naar de meest vervuilende volgens de CU200/GCEL lijsten.

Verdere opmerkingen:

 • ABP hanteert ook een restcategorie van €2,06 miljard in 2015 en € 2,85 mld in 2017; onduidelijk is hoeveel daarvan ook nog bij kolen, olie en gas hoort.
 • ABP bekijkt alles relatief tov energieportefeuille en ziet bijv dat gas relatief omlaag gaat (omdat aandeel wind in energieportefeuille gestegen is). De vertaling naar absolute getallen laat echter zien dat ook gas gestegen is. Meer duurzaam is mooi, maar afscheid nemen van fossiel is nog belangrijker en staat daar los van.

Tabellen bij de grafieken:

Directe + indirecte investeringen ABP
op basis van % investeringen naar energiedrager
najaar 2015 voorjaar 2017
Kolen € 1,7 mld € 1,3 mld
Olie & gas € 12,4 mld € 15,3 mld
Totaal fossiel (excl ongecategoriseerde energie) € 14,0 mld € 16,6 mld
Ongecategoriseerd energie € 2,1 mld € 2,9 mld

Gebaseerd op: ABP, Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017

Directe investering in fossiele energie bedrijven dec-15 dec-16 dec-17
Kolenbedrijven € 2,8 mld € 3,5 mld € 3,6 mld
Kolen + olie&gas combibedrijven € 0,8 mld € 0,8 mld € 0,9 mld
Olie & gas-bedrijven € 4,8 mld € 6,1 mld € 6,4 mld
Totaal fossiel
€ 8,4 mld € 10,4 mld € 10,9 mld

Bron: Still Dirty, Still Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP

Persbericht: ABP belooft groen maar houdt vast aan fossiel

Pensioenfonds ABP investeerde in 2017 500 miljoen euro méér in kolen, olie en gas dan het jaar ervoor; in totaal 10,9 miljard euro. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Both ENDS, Fossielvrij NL en urgewald. De investeringen in fossiel staan niet alleen in schril contrast met de claim van het pensioenfonds dat het grote successen boekt in zijn klimaatbeleid, maar druisen ook in tegen het klimaatakkoord van Parijs. In tegenstelling tot de internationale koplopers onder de pensioenfondsen, blijft ABP onverminderd investeren in de fossiele-energiesector.

“Voor het tweede jaar op rij geeft ABP het verkeerde signaal door zijn investeringen in de kolen-, olie- en gasindustrie te vergroten, terwijl het in 2020 een duurzaam pensioenfonds wil zijn”, zegt Chris Roorda van ABP-Fossielvrij. “ABP vermeldt trots dat de zogenoemde CO2-voetafdruk nu verkleind is en kijkt hierbij naar de uitstoot van de bedrijven waarin het belegt en de uitstoot bij de productie van de door die bedrijven ingekochte energie. Maar de fossiele brandstoffen die uit de grond worden gehaald, worden uiteindelijk natuurlijk verbrand en leiden dus tot CO2 -uitstoot. Die extra uitstoot wordt nu helemaal niet meegenomen in ABP’s berekeningen.”

Afhankelijkheid van fossiel
Omdat investeringen in de fossiele sector zo groot zijn dat ze pas na twintig tot dertig jaar winst opleveren, zorgen ze bovendien voor dat de wereld nog decennialang afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen, en dat er veel meer CO2 wordt uitgestoten dan het klimaat aankan. “En dat terwijl overduidelijk is dat kolen, olie en gas juist zoveel mogelijk onder de grond moeten blijven”, zegt Roorda.

Shell en ExxonMobil
Het grootste deel van de extra investeringen van ABP in de fossiele sector ging naar  Shell en ExxonMobil. Deze bedrijven staan in de top-10 van grootste vervuilers ter wereld en zijn van Groningen tot Nigeria berucht om hun schade aan de omgeving en ontwrichting van lokale gemeenschappen. ABP investeerde niet alleen extra in de olie- en gasindustrie, maar ook in de nog sterker klimaatvervuilende kolenindustrie: 265 miljoen méér dan het jaar ervoor. De totale investeringen in de fossiele-brandstoffensector kwamen daarmee uit op maar liefst 10,9 miljard euro.

Nederlandse pensioeninleg naar fossiele sector: immoreel.
Dit alles is niet te rijmen met de klimaatafspraken die gemaakt zijn onder het Parijs-akkoord, en met ABP’s eigen Visie 2020 die ABP in december 2015 lanceerde. “Het is immoreel en onvoorstelbaar dat de inleg van miljoenen deelnemers van ABP wordt geïnvesteerd in een sector die klimaatverandering veroorzaakt, enorme milieuschade aanricht en zorgt voor grove mensenrechtenschendingen”, zegt Cindy Coltman van Both ENDS, co-auteur van het rapport. “Redenen genoeg voor ABP om zo snel mogelijk haar beloften waar te maken en te stoppen met investeren in fossiel. Collega-pensioenfondsen BPL en PME in Nederland en pensioenfondsen in bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden en Denemarken laten zien dat dit wel degelijk mogelijk is.”

Het schaduwrapport ‘Still Dirty, Still Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP’ wordt vandaag, tegelijk met het duurzaamheidsrapport van ABP, gepubliceerd.

Downloads:

Kieswijzer pensioen & klimaat

In april mag je stemmen voor het Verantwoordingsorgaan van ABP. Stem ook voor een kandidaat die klimaat hoog in het vaandel heeft! Eén kandidaat is duidelijk meest ambitieus en daarmee uitgeroepen tot topkandidaat: Sofie Faes (LvOP). Bij de actieve deelnemers zijn ook Auke van Nie en Richard Bronswijk (FNV) en Angelien van Boxtel (CMHF) bovengemiddeld ambitieus. De geselecteerde zes kandidaten van de pensioengerechtigden ontliepen elkaar niet veel dus nodigen we stemgerechtigden uit om hun eigen afweging te maken op basis van de uitgebreide antwoorden in de kieswijzer.

Hoe te stemmen?

 • Bekijk de kieswijzer
 • Breng je stem uit via abp.nl/stemmen
  (Klantnummer vind je op alle post van ABP; je hebt missch ook een mail gehad van ABP met een directe link)
 • Stuur ‘jouw’ kandidaat een persoonlijk bericht via deze link
 • En roep je collega’s, vrienden en familie op om ook te stemmen!

In april kunnen deelnemers en pensioengerechtigden bij het ABP stemmen voor een nieuw Verantwoordingsorgaan dat de belangen van 2,8 miljoen mensen bij ABP vertegenwoordigt. Bij deze verkiezingen hebben we de “Kieswijzer pensioen & klimaat” opgesteld, speciaal voor ABP-deelnemers die zich zorgen maken over klimaatverandering. Hieruit wordt duidelijk hoe kandidaten denken over de investeringen van ABP in de fossiele energie industrie.

Opvallend is dat 13 van de 14 respondenten wil dat ABP de investeringen in fossiele energiebedrijven afbouwt; ofwel een duidelijk ultimatum stelt waarbinnen de bedrijven zélf kunnen stoppen met fossiele energie. Het tempo dat de kandidaten voorstaan verschilt wel fors. Eén kandidaat is duidelijk meest ambitieus en daarmee uitgeroepen tot topkandidaat: Sofie Faes (LvOP).

De volledige reacties van de kandidaten zijn terug te lezen in de kieswijzer.


Deze kieswijzer pensioen & klimaat is een initiatief van ABPfossielvrij, een groep ABP-deelnemers ondersteund door Fossielvrij NL.

Dirty & dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP

dirty_and_dangerous_ABPPensioenfonds ABP investeerde eind 2016 zo’n twee miljard euro méér in de fossiele energie-industrie dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het rapport ‘Dirty & Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP’, dat vandaag is gepubliceerd door Both ENDS, het Duitse urgewald en Fossielvrij NL. Het rapport bekritiseert deze investeringen vanwege de impact op het klimaat en de rampzalige gevolgen voor de mensen in de gebieden waar kolen, olie en gas worden gewonnen.

Kolen
ABP’s totaal aan investeringen in kolen, de grootste klimaatvervuiler, was 4.3 miljard euro in december 2016. Dat is 18% meer dan een jaar eerder. “Dat staat in schril contrast met de intentie om in 2020 een volledig duurzaam pensioenfonds te zijn, zoals ABP vorig jaar aankondigde”, zegt Cindy Coltman van Both ENDS. “Om dat te bereiken zou ABP allereerst alle investeringen in kolen moeten afstoten, maar het tegendeel is gebeurd.”

Een groot aantal kolenbedrijven waarin ABP investeert heeft plannen om de capaciteit uit te breiden. “Bij elkaar opgeteld gaat het om meer dan 239.000 megawatt, dat is bijna vijf keer zoveel als heel Rusland nu bezit, en meer dan vijftig keer de kolencapaciteit van Nederland”, zegt Heffa Schucking van urgewald. “Dat valt in het licht van de klimaatafspraken van Parijs natuurlijk niet te verkopen.”

Olie en gas
De investeringen in olie- en gasbedrijven namen verleden jaar zelfs met 23% toe, tot 6.9 miljard euro in december 2016. Uitschieters zijn ExxonMobil (832 miljoen euro) en Shell (472 miljoen euro).

Liset Meddens van Fossielvrij NL: “Het is onacceptabel dat deze bedrijven blijven zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden. Als we alle reserves uit de velden die op dit moment operationeel zijn gebruiken, zou de temperatuur op aarde al veel meer dan 2 graden Celsius stijgen.”

Menselijk leed
Behalve de gevolgen die het gebruik van fossiele brandstoffen hebben voor het klimaat, heeft de winning ervan maar al te vaak rampzalige gevolgen voor mensen en hun leefomgeving in de gebieden waar kolen, olie en gas worden gewonnen.

In Indonesië bijvoorbeeld investeert ABP in de drie bedrijven achter de bouw van de Batang Power Plant, de grootste kolenenergiecentrale in Indonesië. Protesterende omwonenden worden door deze bedrijven geïntimideerd en bedreigd, onder toeziend oog van de plaatselijke politie. Toch heeft ABP tussen juni en december 2016 haar investeringen in deze bedrijven uitgebreid.

ABP heeft ook een belang van 379 miljoen euro in drie van de grootste kolenmijnbedrijven in Colombia: BHP Billiton, Glencore en Anglo American. De winning van kolen uit Colombia gaat gepaard met grof geweld tegen de lokale bevolking, huisuitzettingen, verdwijningen en moorden.

“De voorbeelden uit ons rapport geven pensioenspaarders bij ABP zicht op de lokale gevolgen van de projecten waarin hun pensioengeld wordt geïnvesteerd”, zegt Coltman van Both ENDS.

Ambitieniveau verhogen
Heffa Shucking: “Ons rapport kan beschouwd worden als een schaduwrapport van het ‘Duurzaam en Verantwoord Rapport 2016’, dat afgelopen maandag 8 mei door ABP zelf werd gepubliceerd. ABP heeft goede intenties, maar op dit moment is niet duidelijk onder welke voorwaarden en binnen welke periode ABP haar investeringen in fossiele brandstoffen gaat terugtrekken. We willen ABP stimuleren om de ambities van het investeringsbeleid aan te scherpen.”

“ABP lijkt niet te beseffen dat juist door te blijven investeren in de fossiele-brandstoffensector, deze sector extra gestimuleerd wordt”, zegt Meddens van Fossielvrij.NL. ”Het gaat niet alleen om de winning van kolen, olie en gas, maar ook om de hele infrastructuur eromheen. Havens, pijpleidingen, centrales, wegen, dat hele circus moet worden opgetuigd voor een energievorm waarvan we internationaal juist hebben gezegd dat we er zo snel mogelijk vanaf willen!”

De auteurs van het rapport roepen ABP dan ook op om en veel meer openheid van zaken te geven over de investeringen in de fossiele-brandstoffensector, om alle investeringen in kolen nog voor het eind van 2017 terug te trekken en om in de komende vijf jaar de investeringen in olie en gas af te bouwen naar nul.

Meer informatie:

Op naar het ABP! Filmpje & speech

Op 10 mei gingen we met een groep van ruim 30 leraren, wetenschappers en ambtenaren naar pensioenfonds ABP. Hier confronteerden we bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool met het feit dat het ABP ons pensioengeld nog onverminderd in de fossiele energie-industrie investeert. We zongen de speciaal voor dit moment geschreven Divestment Song en overhandigden een heggenschaar – als aanmoediging om de banden met fossiel snel te doorbreken! Zie hieronder het filmpje van de actie, en de speech uitgesproken bij de overhandiging

“Let’s make a change, and do it now!” Dat is de krachtige oproep uit deze voor u geschreven divestment song. Gebracht door alle ambtenaren, leraren, wetenschappers en andere ABP-deelnemers die vandaag speciaal hierheen gekomen zijn. Wij roepen op tot verandering, omdat wij niet willen dat ons pensioengeld nog langer bijdraagt aan de ontwrichtende opwarming van de aarde.

En u hééft verandering ingezet. U heeft gezorgd dat duurzaamheid meetelt in alle investeringsbeslissingen van het ABP. En u heeft verleden jaar ABPs CO2-voetafdruk fors weten te verminderen. Hiervoor onze complimenten!

Maar zoals we ook zongen: “there’s only so much time to save the climate”. Het klinkt natuurlijk wat dramatisch. En dat ís het helaas ook. In de woorden van weerman Peter Kuipers Munneke: “wat wij de komende 15 jaar doen, bepaalt het klimaat voor de komende tienduizenden jaren”.

Daarom waren we verbaasd toen we de cijfers indoken en zagen dat ABP nog onverminderd investeert in de fossiele energie-industrie. Zelfs 2 miljard euro méér dan verleden jaar. En nog ruim 4 miljard euro in de kolenindustrie – de grootste klimaatvervuiler. Hier in Amsterdam wordt straks gevierd dat de Hemweg-centrale dichtgaat, maar ons pensioengeld gaat naar bedrijven die samen 380 nieuwe Hemweg-centrales willen bouwen.

Let’s make a change, and do it now! De kern van het probleem van klimaatverandering is de fossiele industrie. Door te blijven investeren in fossiel blijft de wereld nog decennia vastzitten aan olie, kolen en gas en wordt ontwrichtende opwarming van de aarde onvermijdelijk. Bovendien is de fossiele industrie zeer destructief voor mens en milieu.

U zegt in het FD: we hebben nog tot 2035 fossiele energie nodig. En inderdaad, wereldwijd kunnen we niet van vandaag op morgen stoppen met alle fossiel. Maar we moeten wel beginnen met afbouwen, en nú stoppen met investeren in nieuwe mijnen, in nieuwe pijpleidingen en in nieuwe centrales. Want die zullen nog decennialang tot forse CO2 uitstoot leiden. U maakt bovendien een grote denkfout als u zegt dat de fossiele bedrijven een goede rol spelen in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Hun projecten én hun lobby vertragen deze juist. Denk aan de kolenlobby geleid door Glencore, of de gaslobby van Shell.

Daarom: Let’s make a change, and do it now! Via ons pensioengeld zijn wij gebonden aan de fossiele industrie. Als ABP-voorzitter bent ú degene die deze banden kunt verbreken. In het geval van RWE heeft u dit verleden jaar al gedaan. Wij vragen u om binnen 5 jaar ook de investeringen in alle andere fossiele bedrijven af te bouwen. Met het verbreken van deze banden helpen we u graag!


Zie de website www.abp.nl voor de reactie van het ABP


Bouw je pensioen op bij ABP? Teken de ABP Fossielvrij petitie!
Zit je (ook) bij een ander pensioenfonds en wil je dat deze fossielvrij wordt? Stuur je pensioenbestuur een brief via de #Parisproof-website.

parisproof

Pensioenfondsen onder druk om fossielvrij te investeren

Amsterdam, 10 mei – Een groep van ruim 30 leraren, wetenschappers en ambtenaren trok vanochtend naar pensioenfonds ABP. Zij confronteerden bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool met de analyse dat het ABP hun pensioengeld nog onverminderd in de fossiele energie-industrie investeert.

Foto ABPfossielvrij actie GDM - smaller size

Chris Roorda, mede-initiatiefnemer van deelnemers-initiatief ABPfossielvrij, “uit een recente analyse blijkt dat ABP eind 2016 zelfs 2 miljard méér investeerde in fossiel dan het jaar daarvoor – waarvan 4 miljard in de meest vervuilende kolen-industrie. Ik vind het onacceptabel dat mijn pensioen op deze manier bijdraagt aan de ontwrichtende opwarming van de aarde die door dit soort investeringen onvermijdelijk zal worden.” De pensioendeelnemers roepen het ABP op om zo snel mogelijk de investeringen in kolen, olie en gas bedrijven af te bouwen.

Vandaag komen ook deelnemers van het zorg pensioenfonds Zorg & Welzijn en het pensioenfonds voor de landbouw BPL in actie. De zorgverleners en boeren maken zich in toenemende mate zorgen over het klimaat. Zij roepen hun pensioenfonds op om verantwoordelijkheid te nemen en de banden met de fossiele industrie te verbreken om de energietransitie niet langer te vertragen.

De acties zijn onderdeel van de wereldwijde actie-week van de Fossielvrij beweging: de Global Divestment Mobilisatie.


Bouw je pensioen op bij ABP? Teken de ABP Fossielvrij petitie!
Zit je (ook) bij een ander pensioenfonds en wil je dat deze fossielvrij wordt? Stuur je pensioenbestuur een brief via de #Parisproof-website.

parisproof

ABP blijft fors investeren in klimaatontwrichting

Pensioenfonds ABP investeerde eind 2016 twee miljard euro méér in de fossiele energie-industrie dan het voorgaande jaar. Dat blijkt uit een analyse door deelnemersinitiatief ABP Fossielvrij. De investeringen staan in sterk contrast met de vandaag gepubliceerde resultaten van ABP’s duurzaam beleggingsbeleid.

Chris Roorda, mede-initatiefnemer van ABP Fossielvrij: “Heel goed dat het ABP zijn CO2-voetafdruk vermindert dankzij bijvoorbeeld energiebesparing in het vastgoed waarin is belegd. Tegelijkertijd blijkt dat ons pensioenfonds helaas méér is gaan investeren de kern van het probleem van klimaatverandering: de fossiele energie-industrie. Door dit soort investeringen blijft de wereld nog decennia vastzitten aan olie, kolen en gas en wordt ontwrichtende opwarming van de aarde onvermijdelijk.”

Zo belegt ABP voor ruim vier miljard euro in de kolenindustrie – de grootste klimaatvervuiler. Terwijl in Nederland kolencentrales worden gesloten, wordt het pensioengeld geïnvesteerd in grote spelers in de kolenindustrie, zoals als Southern Company, Rio Tinto en BHP Billiton. Deze bedrijven hebben volop plannen om nieuwe kolencentrales te bouwen, opgeteld meer dan vijftig keer de Nederlandse capaciteit.

ABP Fossielvrij is blij dat het bestuur van ABP de afgelopen twee jaar stappen vooruit heeft gezet door meer te investeren in duurzame projecten en rekening te houden met de CO2-voetafdruk. Kritiek is er ook op dat ABP niet inziet dat de fossiele energie-industrie de energietransitie vertraagt. Chris Roorda licht toe: “ABP stelt dat tot 2035 nog fossiele energie nodig is. Maar door te blijven investeren in de fossiel energie-industrie komen er juist meer nieuwe mijnen, pijpleidingen en centrales, die nog decennialang in gebruik blijven. Bovendien betalen de energieconcerns enorme bedragen aan lobbyisten die klimaatbeleid blokkeren en desinformatie verspreiden. Als we blijven investeren in fossiel, komen we dus nooit van fossiel af.”

Aanstaande woensdag gaat daarom een groep ambtenaren, docenten, wetenschappers en andere ABP-deelnemers naar het hoofdkantoor van het ABP, om bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool te confronteren met de nieuwe analyse waaruit blijkt dat ABPs investeringen in kolen, olie en gas onverminderd voortduren, en haar op te roepen deze investeringen zo snel mogelijk te beëindigen.

Zie ook:
Factsheet: ABP investeert nog steeds in klimaatontwrichting
10 mei: ga mee naar ABP!

Extra quotes:
– “Verkleining van de CO2-voetafdruk is belangrijk, maar je moet niet vergeten waar je het écht over hebt. Zo kunnen efficiëntere olieboorplatforms kunnen ervoor zorgen dat je met minder CO2-uitstoot de olie uit de grond pompt, maar het probleem is natuurlijk juist het oppompen van de olie zélf”
– “Verheugend is ook te zien dat ABP wel scherpe keuzes kán maken. Eind 2016 splitsten RWE en E.ON in afzonderlijke delen voor fossiele energieopwekking en voor duurzame activiteiten. ABP heeft toen vrijwel alle beleggingen in de fossiele delen van deze energiebedrijven laten vallen.“

Factsheet: ABP investeert nog steeds in klimaatontwrichting

Op woensdag 10 mei confronteren we ABP-bestuurder Corien Wortmann met onze factsheet “ABP investeert nog steeds in klimaatontwrichting”. We plaatsen deze nu al online omdat ABP vandaag zijn verslag duurzaam en verantwoord beleggen 2016 publiceert. Voor informatie over 10 mei, klik hierKSD_FVNL_Factsheet_ABP_DEF_digitaal_p2_500px
(klik om te downloaden)


Toelichting: de cijfers zijn gebaseerd op een analyse van de beursgenoteerde beleggingen en de bedrijfobligaties, die ABP ieder kwartaal publiceert op de website abp.nl/over-abp/beleggen/. De gegevens van de kolenbedrijven zijn gebaseerd op de Global Coal Exit List van Urgewald, waarvan de nieuwste versie in juni wordt gepubliceerd. De gegevens van de olie & gas bedrijven zijn gebaseerd op de Carbon Underground 200 lijst.

Mail voor meer informatie en achterliggende gegevens naar chris@abpfossielvrij.nl of liset@350.org

10 mei: ga mee naar ABP!

Voor iedereen die pensioen spaart bij ABP: wil je met jouw pensioengeld bijdragen aan de ontwrichtende opwarming van de aarde? Dat zal toch niet. Toch is dit wat er op dit moment gebeurt: ons pensioenfonds investeert miljarden euro’s in de fossiele industrie. Hiervan investeert ABP vier miljard euro in de meest vervuilende tak van sport: de kolenindustrie. Door dit soort investeringen blijven we nog decennia vastzitten aan fossiel en wordt ontwrichtende opwarming van de aarde onvermijdelijk.

Het ABP zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. Het is de hoogste tijd om hier nu ook echt naar te handelen! Help je mee om deze oproep kracht bij te zetten?

Met een groep ambtenaren, docenten, wetenschappers en andere deelnemers gaan we op woensdagochtend 10 mei naar het hoofdkantoor van het ABP, op de Zuidas in Amsterdam. We confronteren mevr. Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van het ABP, met een nieuwe analyse waaruit blijkt dat dat hun investeringen in kolen, olie en gas nog onverminderd voortduren. En maken een duidelijk statement: wij willen niet dat ons pensioengeld bijdraagt aan de klimaatcrisis – het is de hoogste tijd om uit fossiel te stappen.

HOE LAAT?
Om 8:30 uur is de briefing bij station Amsterdam-Zuid, daarna vertrekken we samen naar het ABP-kantoor.
(we verzamelen vanaf 8:15 voor de Julia’s bij Amsterdam Zuid, aan de kant van het Gustav Mahlerplein)

AANMELDEN
Zorg dat je erbij bent, meld je hier aan!
http://act.350.org/event/gdd2017_attend_dutch/13541/
Na aanmelding ontvang je de precieze startlocatie en meer informatie over de actie.

SPREAD THE WORD!
Deel dit bericht & nodig collega’s, vrienden en familie uit via Facebook: https://www.facebook.com/events/301494146948737

MEER INFO
Dit is een actie in het kader van de Global Divestment Mobilisatie in NL. Deze week vinden meer acties plaats, o.a. bij pensioenfondsen, universiteiten en het Van Gogh museum. Zie https://nl.globaldivestmentmobilisation.org/

Kijk voor een overzicht van de ABP Fossielvrij campagne op abp.fossielvrij.nl. Heb je de ABP Fossielvrij petitie nog niet getekend? Doe dat dan nu op www.abp.fossielvrij.nl/petitie. Meer dan 13,000 mensen gingen je al voor.

ABPfossielvrij.10mei

klimaatlente

ABP mist leiderschap op Nationale Klimaattop

Vandaag heeft bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP Corien Wortmann-Kool de kans gemist de leiderschap te tonen die nodig is om de klimaatdoelen van Parijs serieus op te pakken. Ze gaf geen gehoor aan de oproep van ABPfossielvrij om vandaag op de Nationale Klimaattop een scherpe keuze te maken en beleggingen in de fossiele industrie te beëindigen. Volgens de initiatiefnemers is het onmogelijk om van een duurzaam pensioen te spreken als ABP blijft investeren in kolen, olie en gas.

Tijdens de klimaattop onderstreepten zij hun oproep door een groot spandoek te tonen waarop met grote letters “ABP, maak een keuze!” te lezen was. Volgens Chris Roorda, woordvoerder van ABPfossielvrij, tast ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool haar geloofwaardigheid aan: “Wortmann-Kool zegt klimaatverandering serieus te nemen, maar tegelijkertijd blijft ze met ons pensioengeld fors investeren in de fossiele industrie. De Nationale Klimaattop zou in het teken moeten staan van concrete, ambitieuze acties. Helaas blijven deze uit.”

Dit jaar riepen de burgemeesters van Amsterdam en Utrecht, als grote werkgevers aangesloten bij het ABP, het pensioenfonds op hun investeringen in fossiel snel af te bouwen. Eerder bleek uit onderzoek van Trouw dat deze mening door een meerderheid van pensioendeelnemers wordt gedeeld.

Zie ook onze brandende vragen aan het ABP-bestuur.

ABP actie foto 2

ABP foto 3

ABP actie bij Klimaattop 2016