Auteursarchief: abpfossielvrij

ABPs Verslag verantwoord beleggen nader bekeken

Gisteren publiceerde ABP het Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017. Daarin is het pensioenfonds zeer positief over geboekte resultaten op het vlak van klimaat.

Op hetzelfde moment publiceerden wij ons rapport Still Dirty, Still Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP . Hieruit blijkt dat ABP weer méér in de fossiele energie industrie investeert. Wat juist rampzalig is voor het klimaat.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de rapporten?

Overeenkomsten:

 • Beide rapporten onderstrepen dat klimaatverandering een zeer urgent vraagstuk is.
 • Beide rapporten laten zien dat ABP juist méér is gaan beleggen in fossiele brandstoffen (hoewel ABP dit anders doet lijken door relatieve cijfers te gebruiken, dit is omgerekend naar absolute cijfers en weergegeven in onderstaande grafieken, en de tabellen aan het eind van deze pagina)

Verschillen:

 • ABP vermeldt trots  de CO2-voetafdruk te hebben verlaagd. Still Dirty, Still Dangerous erkent dat dit voordelen heeft, maar betwijfelt de zeggenskracht van die CO2-voetafdruk. Deze berekeningen houden er in ieder geval geen rekening met dat de kolen, olie en gas die fossiele industrie uit de grond haalt ook wordt verbrand en dus leidt tot CO2-uitstoot.
 • Volgens Still Dirty, Still Dangerous is de fossiele energie industrie de kern van het probleem van klimaatverandering. Door te blijven investeren in deze industrie blijven we nog decennialang fossiele brandstoffen uit de grond halen en verbranden; terwijl we hier zo snel mogelijk mee moeten stoppen om klimaatontwrichting te beperken.
 • ABP ziet dit probleem wel bij kolen, maar in mindere mate bij olie & gas. ABP denkt dat onze maatschappij nog lang olie en gas zal blijven gebruiken. Deze veronderstelling is gebaseerd op scenario’s die toekomstige generaties opzadelen met het probleem – die moeten maar gaan investeren in CO2 uit de atmosfeer halen omdat wij nu teveel blijven uitstoten. (‘negatieve emissies’).
 • ABP gelooft dat aandeelhoudersdruk de fossiele bedrijven zal doen veranderen. Still Dirty, Still Dangerous betoogt dat aandeelhoudersdruk niets wezenlijks verandert. Bijv. Shell en ExxonMobil schuiven een beetje op (in woord, en een heel klein beetje in duurzame investeringen) maar blijven grootschalig investeren in nieuwe olie & gas winning – terwijl olie en gas onder grond moet blijven. Problematisch is dat ABP hiermee het beeld steunt dat Shell en ExxonMobil onderdeel van de oplossing kunnen zijn – terwijl ze de transitie juist fors vertragen en in toekomstig energiesysteem niet per se relevant zijn.
 • Er zijn technische en conceptuele verschillen in de methode, zie hieronder.

Technische / conceptuele verschillen in berekening

 • ABP kijkt naar najaar (=Q3?) 2015 en voorjaar (=Q2?) 2017; Still Dirty, Still Dangerous naar Q4 in 2015, 2016 en 2017 (december).
 • ABP kijkt naar alle investeringen, Still Dirty, Still Dangerous alleen naar aandelen en obligaties (omdat ABP over rest, zoals investeringen via externe managers, niet transparant is).
 • In het rapport schrijft ABP: “We meten welke bronnen onze energiebeleggingen gebruiken voor het opwekken van energie”.  De formulering is niet helemaal helder,  waarschijnlijk is dit ook inclusief productie (waarbij de verbranding gebeurt verderop in de keten).
 • ABP breekt de investeringen per bedrijf op in aandeel kolen, olie, gas (en wind, levering, …). Dus Shell is deel olie, deel gas, klein beetje duurzaam. Still Dirty, Still Dangerous neemt de gehele belegging in Shell mee, omdat Shell een olie & gas bedrijf is.
 • Vooral bij kolen maakt dit een groot verschil. Still Dirty, Still Dangerous zegt: een bedrijf is een kolenbedrijf als het een groot aandeel van omzet uit kolen haalt (min. 30%); of grote producent/verbrander is van kolen (> 20 mln ton/jr); of nieuwe kolencentrales/koleninfra bouwt. Deze beleggingen zijn problematisch. ABP kijkt alleen naar het deel kolen in de omzet van het bedrijf, en komt daarmee op veel lagere getallen uit. (Daarmee komen kolenbedrijven makkelijk weg. Dan nog is het ongelooflijk dat ABP niet sneller naar beneden gaat!)
 • ABP kijkt (als het goed is) naar alle bedrijven, Still Dirty, Still Dangerous alleen naar de meest vervuilende volgens de CU200/GCEL lijsten.

Verdere opmerkingen:

 • ABP hanteert ook een restcategorie van €2,06 miljard in 2015 en € 2,85 mld in 2017; onduidelijk is hoeveel daarvan ook nog bij kolen, olie en gas hoort.
 • ABP bekijkt alles relatief tov energieportefeuille en ziet bijv dat gas relatief omlaag gaat (omdat aandeel wind in energieportefeuille gestegen is). De vertaling naar absolute getallen laat echter zien dat ook gas gestegen is. Meer duurzaam is mooi, maar afscheid nemen van fossiel is nog belangrijker en staat daar los van.

Tabellen bij de grafieken:

Directe + indirecte investeringen ABP
op basis van % investeringen naar energiedrager
najaar 2015 voorjaar 2017
Kolen € 1,7 mld € 1,3 mld
Olie & gas € 12,4 mld € 15,3 mld
Totaal fossiel (excl ongecategoriseerde energie) € 14,0 mld € 16,6 mld
Ongecategoriseerd energie € 2,1 mld € 2,9 mld

Gebaseerd op: ABP, Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017

Directe investering in fossiele energie bedrijven dec-15 dec-16 dec-17
Kolenbedrijven € 2,8 mld € 3,5 mld € 3,6 mld
Kolen + olie&gas combibedrijven € 0,8 mld € 0,8 mld € 0,9 mld
Olie & gas-bedrijven € 4,8 mld € 6,1 mld € 6,4 mld
Totaal fossiel
€ 8,4 mld € 10,4 mld € 10,9 mld

Bron: Still Dirty, Still Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP

Persbericht: ABP belooft groen maar houdt vast aan fossiel

Pensioenfonds ABP investeerde in 2017 500 miljoen euro méér in kolen, olie en gas dan het jaar ervoor; in totaal 10,9 miljard euro. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Both ENDS, Fossielvrij NL en urgewald. De investeringen in fossiel staan niet alleen in schril contrast met de claim van het pensioenfonds dat het grote successen boekt in zijn klimaatbeleid, maar druisen ook in tegen het klimaatakkoord van Parijs. In tegenstelling tot de internationale koplopers onder de pensioenfondsen, blijft ABP onverminderd investeren in de fossiele-energiesector.

“Voor het tweede jaar op rij geeft ABP het verkeerde signaal door zijn investeringen in de kolen-, olie- en gasindustrie te vergroten, terwijl het in 2020 een duurzaam pensioenfonds wil zijn”, zegt Chris Roorda van ABP-Fossielvrij. “ABP vermeldt trots dat de zogenoemde CO2-voetafdruk nu verkleind is en kijkt hierbij naar de uitstoot van de bedrijven waarin het belegt en de uitstoot bij de productie van de door die bedrijven ingekochte energie. Maar de fossiele brandstoffen die uit de grond worden gehaald, worden uiteindelijk natuurlijk verbrand en leiden dus tot CO2 -uitstoot. Die extra uitstoot wordt nu helemaal niet meegenomen in ABP’s berekeningen.”

Afhankelijkheid van fossiel
Omdat investeringen in de fossiele sector zo groot zijn dat ze pas na twintig tot dertig jaar winst opleveren, zorgen ze bovendien voor dat de wereld nog decennialang afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen, en dat er veel meer CO2 wordt uitgestoten dan het klimaat aankan. “En dat terwijl overduidelijk is dat kolen, olie en gas juist zoveel mogelijk onder de grond moeten blijven”, zegt Roorda.

Shell en ExxonMobil
Het grootste deel van de extra investeringen van ABP in de fossiele sector ging naar  Shell en ExxonMobil. Deze bedrijven staan in de top-10 van grootste vervuilers ter wereld en zijn van Groningen tot Nigeria berucht om hun schade aan de omgeving en ontwrichting van lokale gemeenschappen. ABP investeerde niet alleen extra in de olie- en gasindustrie, maar ook in de nog sterker klimaatvervuilende kolenindustrie: 265 miljoen méér dan het jaar ervoor. De totale investeringen in de fossiele-brandstoffensector kwamen daarmee uit op maar liefst 10,9 miljard euro.

Nederlandse pensioeninleg naar fossiele sector: immoreel.
Dit alles is niet te rijmen met de klimaatafspraken die gemaakt zijn onder het Parijs-akkoord, en met ABP’s eigen Visie 2020 die ABP in december 2015 lanceerde. “Het is immoreel en onvoorstelbaar dat de inleg van miljoenen deelnemers van ABP wordt geïnvesteerd in een sector die klimaatverandering veroorzaakt, enorme milieuschade aanricht en zorgt voor grove mensenrechtenschendingen”, zegt Cindy Coltman van Both ENDS, co-auteur van het rapport. “Redenen genoeg voor ABP om zo snel mogelijk haar beloften waar te maken en te stoppen met investeren in fossiel. Collega-pensioenfondsen BPL en PME in Nederland en pensioenfondsen in bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden en Denemarken laten zien dat dit wel degelijk mogelijk is.”

Het schaduwrapport ‘Still Dirty, Still Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP’ wordt vandaag, tegelijk met het duurzaamheidsrapport van ABP, gepubliceerd.

Downloads:

Kieswijzer pensioen & klimaat

In april mag je stemmen voor het Verantwoordingsorgaan van ABP. Stem ook voor een kandidaat die klimaat hoog in het vaandel heeft! Eén kandidaat is duidelijk meest ambitieus en daarmee uitgeroepen tot topkandidaat: Sofie Faes (LvOP). Bij de actieve deelnemers zijn ook Auke van Nie en Richard Bronswijk (FNV) en Angelien van Boxtel (CMHF) bovengemiddeld ambitieus. De geselecteerde zes kandidaten van de pensioengerechtigden ontliepen elkaar niet veel dus nodigen we stemgerechtigden uit om hun eigen afweging te maken op basis van de uitgebreide antwoorden in de kieswijzer.

Hoe te stemmen?

 • Bekijk de kieswijzer
 • Breng je stem uit via abp.nl/stemmen
  (Klantnummer vind je op alle post van ABP; je hebt missch ook een mail gehad van ABP met een directe link)
 • Stuur ‘jouw’ kandidaat een persoonlijk bericht via deze link
 • En roep je collega’s, vrienden en familie op om ook te stemmen!

In april kunnen deelnemers en pensioengerechtigden bij het ABP stemmen voor een nieuw Verantwoordingsorgaan dat de belangen van 2,8 miljoen mensen bij ABP vertegenwoordigt. Bij deze verkiezingen hebben we de “Kieswijzer pensioen & klimaat” opgesteld, speciaal voor ABP-deelnemers die zich zorgen maken over klimaatverandering. Hieruit wordt duidelijk hoe kandidaten denken over de investeringen van ABP in de fossiele energie industrie.

Opvallend is dat 13 van de 14 respondenten wil dat ABP de investeringen in fossiele energiebedrijven afbouwt; ofwel een duidelijk ultimatum stelt waarbinnen de bedrijven zélf kunnen stoppen met fossiele energie. Het tempo dat de kandidaten voorstaan verschilt wel fors. Eén kandidaat is duidelijk meest ambitieus en daarmee uitgeroepen tot topkandidaat: Sofie Faes (LvOP).

De volledige reacties van de kandidaten zijn terug te lezen in de kieswijzer.


Deze kieswijzer pensioen & klimaat is een initiatief van ABPfossielvrij, een groep ABP-deelnemers ondersteund door Fossielvrij NL.