ABP en de CO2-voetafdruk aandelenportefeuille

In het artikel ABP en de CO2-voetafdruk aandelenportefeuille legt Corien Wortmann-Kool, voorzitter bestuur ABP, helder uit hoe het pensioenfonds wil verduurzamen. Daarbij stelt ze gelukkig zelf ook de vraag: “Zijn de doelstelling niet te weinig ambitieus?”.

Zeker gezien de urgentie van klimaatverandering is ons antwoord hierop: “helaas wel”. Het nieuwe beleid is veel ambitieuzer dan voorheen, maar hoe kan ABP zeggen klimaatverandering serieus te nemen terwijl ze miljarden blijft investeren in bedrijven die zo sterk bijdragen aan het verergeren van het klimaatprobleem? ABP hoopt als aandeelhouder invloed op fossiele bedrijven uit te oefenen om ze “een belangrijke rol te laten spelen in de energietransitie”. Dit lijkt nogal een naïeve strategie, omdat juist de kernactiviteiten van de fossiele industrie de kern van het probleem vormen. Sterker nog, deze strategie kan contraproductief zijn: ABP legitimeert deze bedrijven zo te blijven investeren in het aanboren van nieuwe reserves en te blijven lobbyen tegen een snelle energietransitie.

Tegen het einde van het artikel popt ook weer de dooddoener op dat er niet genoeg rendabele duurzame energieprojecten zijn om in te investeren. De investeringen die ABP terugtrekt uit de fossiele energie industrie hoeven echter niet per se opnieuw terecht te komen in de energiesector. Te verwachten is zelfs dat de energiesector van de toekomst minder afhankelijk is van grote beursgenoteerde bedrijven omdat kleinschaligere, decentrale initiatieven een belangrijke rol spelen. De investeringsbehoefte van duurzame energieprojecten zal dus niet altijd aansluiten bij grootschalig opererende pensioenfondsen.

Onze oproep blijft onverminderd van kracht: er is geen tijd te verliezen, ABP stap zo snel mogelijk uit kolen, olie en gas!

PS Lees ook het recente verslag Verantwoord Beleggen op de website van ABP.