Overhandiging brieven en gesprek met bestuur ABP

De afgelopen maanden hebben tientallen deelnemers een brief gestuurd naar het bestuur van ABP om te onderstrepen dat het de hoogste tijd is om investeringen in kolen, olie en gas te beëindigen. Naar aanleiding hiervan werden wij, de initiatiefnemers van ABPfossielvrij, op 11 november uitgenodigd voor een gesprek met ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool en directeur beleggingen Jeroen Schreur.

Dit was een goed gesprek. Duidelijk is dat klimaatverandering op de agenda staat bij het ABP. Dit is mede dankzij de druk vanuit de ondertekenaars van de ABP-fossielvrij petitie en de vele media-aandacht, en ook simpelweg omdat uit enquêtes van ABP zelf helder blijkt dat deelnemers zich zorgen maken over dit thema en niet willen dat hun pensioengeld bijdraagt aan verdere verandering van het klimaat.

Photo: Nichon GlerumWe hebben Corien Wortmann allereerst gecomplimenteerd met het nieuwe voorgenomen beleid. Het ABP geeft eindelijk sterk rekenschap van haar maatschappelijke impact, en toont ook de ambitie hier verantwoordelijk mee om te gaan. Het beleid richt zich op 25% reductie van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in 2020, en noemt ook dat ABP minder gaat beleggen in fossiele brandstoffen. Jeroen Schreur gaf aan dat de investeringen in kolen-industrie al flink verminderd zijn, maar blijft vaag over hoeveel precies. Het is nog onduidelijk hoe dit voorgenomen beleid in de praktijk zal uitpakken, als het makkelijk blijkt de ambitie te behalen kan deze wellicht zelfs omhoog worden bijgesteld.

Ons voornaamste punt van kritiek is dat ABP in de fossiele energie industrie blijft investeren, gericht op bedrijven die ‘koploper’ (of ‘minder slecht’) zijn en hoopt als aandeelhouder invloed uit te oefenen. Onze argumenten hiertegen stonden ook in de brieven: deze strategie is absoluut onvoldoende om de kernactiviteiten van deze industrie – die de kern van het probleem vormen – te veranderen. Sterker nog, de investeringen legitimeren deze bedrijven te blijven investeren in het aanboren van nieuwe reserves, terwijl het merendeel van de huidige reserves al onder de grond moet blijven om de opwarming van de aarde onder de gevaarlijke grens van 2 graden Celsius te houden. Bovendien ondermijnen deze bedrijven het politieke draagvlak voor effectieve klimaatmaatregelen. Het ABP heeft hier niet echt een antwoord op, anders dan dat fossiele energie de komende jaren nog wel nodig blijft en dialoog toch echt helpt.

Ook hebben we een pleidooi gehouden voor meer transparantie, over de inschatting van risico’s en ook over de verliezen die ABP lijdt door investering in kolen. De week na het gesprek bleek uit een internationale analyse dat ABP door investering in fossiel 9 miljard euro had verloren, het is voor ons en andere deelnemers onmogelijk om dit soort zaken te checken. ABP moet ook transparanter zijn over de resultaten van het duurzaamheidsbeleid: daarbij kan ook positief nieuws over bijvoorbeeld vermindering van investeringen in kolen duidelijker naar buiten gebracht worden.

Al met al: met haar nieuwe beleid maakt ABP een start, maar volgens ons gaat dit niet snel en krachtig genoeg. Er is geen tijd te verliezen. Wij hebben Corien Wortmann daarom gevraagd nog vóór de klimaattop in Parijs een duidelijk statement te maken dat fossiele energie geen toekomst heeft.

Vervolg
ABP heeft toegezegd ons snel weer uit te nodigen voor een (kritische) bijdrage over het beleid. Zelf kan je ook in gesprek gaan met het bestuur tijdens de bijeenkomsten die ABP door het land organiseert.

En Tegenlicht heeft dit gesprek gefilmd, een stukje is wellicht terug te zien in de aflevering Fossielvrij die wordt uitgezonden op zondag 29 november, 21:05 op NPO2, en wordt bediscussieerd tijdens de Tegenlicht-MeetUps.