Stuur een brief naar het bestuur van je pensioenfonds

De ABPfossielvrij-petitie heeft veel stof doen opwaaien en daarmee het ABP onder druk gezet om te gaan bewegen. Ondanks mooie woorden maakt het ABP-bestuur helaas nog geen echt scherpe keuzes [1]. Daarom roepen we je op een brief te sturen om het ABP-bestuur aan te sporen uit olie, kolen en gas te stappen. Dit is een goed moment, want het bestuur werkt juist nu aan een nieuwe strategie. En ook goed te weten: vice voorzitter José Meijer heeft toegezegd dat alle brieven beantwoord zullen worden.

Hieronder vind je een opzet van de brief, die je naar eigen inzicht kan aanpassen. Zit je (ook) bij een ander pensioenfonds? Dan kan je ook een brief naar het bestuur van dit fonds sturen, zie onderaan deze pagina voor een voorbeeld.

En als je toch bezig bent: deel het gelijk op Twitter of Facebook [2].

Brief naar ABP
Je kan de brief downloaden (Word) of uit het tekstblok hieronder copy-pasten. Per post sturen heeft het meeste effect, het adres is ABP, t.a.v. het bestuur, Postbus 4874, 6401 JP Heerlen. E-mailen kan ook, naar beleidscorrespondentie@abp.nl.Onderwerp: mijn pensioengeld en klimaatverandering

Geacht bestuur,

Klimaatverandering is één van de meest fundamentele vraagstukken waarvoor onze samenleving zich gesteld weet. Ons grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen is de voornaamste oorzaak hiervan. Gelukkig wordt dit door steeds grotere groepen in onze samenleving onderkend en zijn er tal van initiatieven die kunnen bijdragen aan een transitie naar een duurzaam energiesysteem. Ik vind het zeer belangrijk hieraan naar vermogen een bijdrage te leveren.

Als deelnemer van het ABP word ik ermee geconfronteerd dat u veel heeft geïnvesteerd in de fossiele energie-industrie. Om zowel morele als financiële redenen maak ik mij daarover zorgen. Ik heb daarom de ‘ABP fossielvrij’ petitie, die u op 17 maart jl. is overhandigd, ondertekend. Deze petitie dringt er bij u op aan uw investeringen in de fossiele industrie af te bouwen en transparant te zijn over de risico’s. Met deze brief wil ik benadrukken dat ik dit streven ten volle ondersteun.

Uit een recent gepubliceerd opinieonderzoek blijkt dat deze mening door een meerderheid van pensioendeelnemers wordt gedeeld wanneer zij de link leggen tussen klimaatverandering en investeringen in olie, kolen en gas (‘Meerderheid wil stop op fossiel beleggen’, Trouw, 1 juni 2015). Velen blijken zelfs bereid een hogere premie te betalen/een lagere pensioenuitkering te krijgen als prijs voor een dergelijk beleid. Dat lijkt echter niet nodig: een fossielvrij pensioen is ook financieel aantrekkelijk en investeren in fossielgeoriënteerde bedrijven wordt steeds risicovoller.

Ik weet dat u zich bewust bent van het probleem, investeert in duurzame energie, inzet op energie-efficiëntie en kritische geluiden laat horen aan bedrijven als Shell. Dit waardeer ik zeer. U blijft echter, ook na de aangeboden petitie, bij het standpunt van het nut van een dialoog en ziet niet af van investeren in fossiele energie bedrijven.

Als strategie lijkt mij dit absoluut onvoldoende om de kernactiviteiten van de fossiele energie-industrie - het delven, verhandelen en distribueren van fossiele brandstoffen - zó te veranderen dat dit zal leiden tot een werkelijke bijdrage aan de internationale afspraak om de opwarming van de aarde onder de grens van 2 graden Celsius te houden. Sterker nog, ik denk dat u met deze strategie deze bedrijven legitimeert hun activiteiten voort te zetten en het politieke draagvlak voor effectieve klimaatregelen ondermijnt.

Een duidelijk signaal is nodig. Daarom wil ik er bij u op aandringen uw investeringen in fossiele energie-industrie zo snel mogelijk af te bouwen en deze te verplaatsen naar andere, wél toekomstbestendige, bedrijvigheid. De urgentie is hoog, er is geen tijd te verliezen.

Graag ontvang ik van u een inhoudelijke reactie waarin u aangeeft op welke manier u aan deze oproep gehoor gaat geven.

Met vriendelijke groet,

[naam]


Brief naar andere pensioenfondsen
We hebben ook een opzet gemaakt van een brief naar andere pensioenfondsen. Je kan de brief downloaden (Word) of uit het tekstblok hieronder copy-pasten. Ook hier geldt: een brief heeft meer effect dan een e-mail, het adres kan je vast vinden op de site van je pensioenfonds.Onderwerp: mijn pensioengeld en klimaatverandering

Geacht bestuur,

Klimaatverandering is één van de meest fundamentele vraagstukken waarvoor onze samenleving zich gesteld weet. Ons grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen is de voornaamste oorzaak hiervan. Gelukkig wordt dit door steeds grotere groepen in onze samenleving onderkend en zijn er tal van initiatieven die kunnen bijdragen aan een transitie naar een duurzaam energiesysteem. Ik vind het zeer belangrijk hieraan naar vermogen een bijdrage te leveren.

Als deelnemer van [naam pensioenfonds] word ik ermee geconfronteerd dat u veel heeft geïnvesteerd in de fossiele energie industrie. Hierdoor draagt mijn pensioen bij aan het verergeren van milieuproblematiek en de opwarming van de aarde, met potentieel desastreuse gevolgen voor de leefbaarheid ook in ons land.

Investeringen in fossiele energie hebben bovendien een groot financieel risico. Gerenommeerd onderzoek laat zien dat als we klimaatverandering willen beperken tot 2 graden Celsius, zoals internationaal is afgesproken, 80 procent van alle kolen, eenderde van de olie en vijftig procent van al het aardgas in de grond zal moeten blijven zitten. Fossiele energiebedrijven zullen dus een groot deel van hun voorraden niet kunnen winnen. De waarde van deze bedrijven is daar op dit moment wel voor een groot deel op gebaseerd en wordt daardoor ernstig overschat –de zogenoemde koolstofbubbel.

Daarom wil ik u met deze brief oproepen uw investeringen in de fossiele energie-industrie af te bouwen. Uit een recent opinieonderzoek blijkt dat deze mening door een meerderheid van pensioendeelnemers wordt gedeeld wanneer zij de link leggen tussen klimaatverandering en investeringen in olie, kolen en gas (‘Meerderheid wil stop op fossiel beleggen’, Trouw, 1 juni 2015). Velen blijken zelfs bereid een hogere premie te betalen/een lagere pensioenuitkering te krijgen als prijs voor een dergelijk beleid. Dat lijkt echter niet nodig: een fossielvrij pensioen is immers ook financieel aantrekkelijk.

Ik weet dat u zich bewust bent van het probleem en ook al enkele maatregelen neemt. Dit waardeer ik zeer. U blijft tegelijk echter investeren in de fossiele energie-industrie. Dit is dweilen met de kraan open: het zijn juist de kernactiviteiten van deze industrie die de kern van het probleem vormen.

Een duidelijk signaal is nodig. Op basis van genoemde maatschappelijke en financiële redenen wil ik er bij u op aandringen uw investeringen in kolen, olie en gas zo snel mogelijk af te bouwen en deze verplaatsen naar andere, wél toekomstbestendige, bedrijvigheid. De urgentie is hoog, er is geen tijd te verliezen. Graag ontvang ik van u een inhoudelijke reactie waarin u aangeeft op welke manier u aan deze oproep gehoor gaat geven.

Met vriendelijke groet,

[naam]


[1] Meer weten over het vraagstuk of over de reactie van ABP? Kijk in het media-overzicht, met o.a. de reactie van ABP in Nieuwsuur en Trouw en onze eigen opinie-artikelen in Trouw en Volkskrant. Je kan ook het nieuwsbericht van het ABP bekijken of het verslag van de overhandiging van de petitie teruglezen.

[2]Bijvoorbeeld:

Net mijn pensioenfonds opgeroepen uit olie, kolen en gas te stappen. Stuur ook een brief naar je bestuur > www.abp.fossielvrij.nl/stuur-een-brief-naar-het-bestuur-van-je-pensioenfonds #divest