Rob Bleijerveld: waarom ABP fossielvrij moet worden

“Dames en heren ABP-bestuurders, neem dit maatschappelijk protest serieus en lees het boek ´No Time´ van Naomi Klein over urgentie en context van het tegengaan van klimaatverandering.”

Rob Bleijerveld