Hans Schenk: waarom ABP fossielvrij moet worden

Hoog tijd voor modernisering – de ‘prudent person’ regel, waarnaar het beleggingsbeleid van het ABP zich moet voegen, verlangt OOK dat we prudent omgaan met klimaat en milieu (en meer algemeen: ESG-factoren). En het is niet eens een kwestie van rendement – investeringen in SR-projecten (‘socially responsible’-projecten) leveren net zo veel op als die in niet-SR-projecten (zie Chegut/Schenk/Scholtens in Sustainable Development van 19/2011).

Hans Schenk is hoogleraar economie in Utrecht en kroonlid van de SER