Reactie van het ABP-bestuur op oproep tot divesteren

Op maandag 1 september 2014 hebben we een breed gedragen brief aan het ABP bestuur gestuurd. Met deze brief riepen 17 maatschappelijke organisaties (met een achterban van ca. 1 miljoen mensen) het ABP-bestuur op om zo snel mogelijk te divesteren uit kolen-, gas en oliebedrijven . De oproep trok zowel de aandacht van het ABP bestuur, als van de media, zie o.a. het artikel dat in de Volkskrant verscheen.

Antwoord van ABP
Op 10 september 2014 hadden we (initiatiefnemers van de ABPfossielvrij-campagne) een gesprek met vertegenwoordigers van het ABP bestuur en de uitvoeringsorganisatie APG. Het antwoord van het ABP op onze bezwaren komt grofweg neer op:

  • ABP maakt zich ook zorgen om klimaatverandering
  • ABP probeert invloed uit te oefenen door gesprek met bedrijven waarin we beleggen.
  • ABP probeert ook invloed uit te oefenen door gezamenlijke lobby voor een duidelijk kader vanuit overheden, o.a. vanuit een leidende rol in de Institutional Investors Group on Climate Change.
  • ABPs beleggingen gerelateerd aan fossiele energie tellen op tot ongeveer 10% van het totaal (dit was een nieuwtje voor ons, dit is nl. 3 maal zoveel als waar we vanuit gingen). ABP is recent begonnen met een intern onderzoek naar de risico’s van belangen in fossiele energiebedrijven in het portfolio, die resultaten worden niet gedeeld.
  • ABP staat open voor informatie en onderzoeken die aantonen dat risico’s voor de Carbon Bubble waarschijnlijk zijn.
  • Divesteren heeft volgens ABP geen zin: als ABP niet investeert in fossiele energiebedrijven, doen anderen het wel.

Op 24 september heeft het ABP-bestuur een schriftelijk antwoord gegeven op onze brief, dat in grote lijnen overeenkomt met het bovenstaande.

Dit antwoord geeft wat houvast, maar is toch teleurstellend: ABP gelooft in actief aandeelhouderschap, maar hiermee krijgt het ABP fossiele energiebedrijven nooit weg van hun core-business, waar de kern van het probleem zit. ABP gaf in het gesprek zelf ook aan dat klimaatresoluties op aandeelhoudersvergaderingen van fossiele energiebedrijven altijd een minderheid haalden. Bovendien ziet het ABP de morele steun/legitimering die uitgaat van haar beleggingen over het hoofd, en onderschat ze dus ook het ondermijnende effect van divesteren (zie o.a. dit opinieartikel op Joop.nl). Tot slot verschuilt het ABP-bestuur zich wat betreft de financiele risico’s wel erg makkelijk achter een niet-openbaar, nog in december 2014 af te ronden onderzoek.

Vervolgstappen: petitie
We denken dat er ruimte voor beweging is, maar dat het ABP nog onvoldoende druk hiertoe voelt. Toevallig start ABP juist de komende maanden ook na vijf jaar een evaluatie van het Verantwoord Beleggen beleid, waar ABP deelnemers bij geraadpleegd worden. Daarom lanceren wij op dinsdag 16 december 2014 de ABPfossielvrij petitie, die we in maart 2015 zullen aanbieden aan het bestuur.

We roepen het ABP met deze petitie op tot concrete actie richting fossielvrije investeringen. Door het opnemen van de specifiek eis om binnen twee jaar te diversteren uit kolen, teerzandolie & schaliegas geven we het ABP de ruimte om aan te tonen dat actief aandeelhoudersschap werkt: zal het ABP het bijvoorbeeld lukken om Shell van de laatste twee af te brengen?

Ook vragen we om openheid: publicatie van omvang en waarde-ontwikkeling van ABP’s investeringen in de fossiele energieindustrie, uitgesplitst per type (steenkool, olie etc.) en per bedrijf. We vermoeden bijvoorbeeld dat op investeringen in steenkoolbedrijven als Peabody Energy en BHP Billiton PLC grote grote verliezen zijn geleden in de afgelopen jaren.

Teken nu dus ook! Wordt vervolgd…